Æresmedlem av Lillestrøm Sportsklubb    
       
Navn: Kolbjørn Halvorsen    
Født: 13.01.1921        
     
Tildelt: 1978    
   
   
   
   
Kolbjørn ble innmeldt i klubben i 1936.     
Fra 1947 til 1952 var han formann i byggekomiteen for Åråsen stadion.    
Han var nestformann i klubben i 1978 og formann i 1979 og 1980, frem til årsmøtet i 1981.    
Da den gamle hovedtribunen ble bygget i 1978 satt han som formann i byggekomiteen for denne.    
Han var medlem i banekomiteen for Åråsen stadion og medlem i Styret/byggekomiteen i Åråsen    
Eiendom (Nye Åråsen) i 1996 - 1998.