Æresmedlem av Lillestrøm Sportsklubb  
       
Navn: Per Mathisen    
Født:        
       
Tildelt: 2008      
         
     
     
    Foto: Leif Tangen    
På Årsmøtet 21. februar 1999 ble Per valgt inn som styremedlem i Lillestrøm SK. Dette vervet hadde   
han til årsmøtet 2003. Da ble han valgt inn som klubbens leder. Dette vervet hadde han frem til 2013.  
Som eier og daglig leder av Åkrene Mek. Verksted har Per gjennom mange år vært investor og sponsor  
av LSK. Mange og store er de oppgaver han har påtatt seg, og han har vært en foregangsmann når det  
gjalt å få bygget LSK-Hallen, samt utbygging av banene på Vigernesjordene.  
     
Han ble på samme årsmøte også tildelt LSK-statuetten.