På denne tiden, i 1920 - 30 årene var det eieren av arenaene som leverte ut billetter for salg til publikum. I dette tilfellet  
Lillestrøm kommunale Idrettsplass, Vigernes, som leverer ut 100 stk. billetter til Lillestrøm og Omegn Krets.  
Billettene er mottatt av Anton Berntsen som var viseformann i LSK i 1932. Det beskjedne antall billetter kan kanskje tyde på  
at det ble solgt en del utenom disse og som gikk rett i klubbkassa.  
   
Kvittering for utleverte billetter til Lillestrøm og Omegn Fotballkrets.