Med blanke ark og fargestifter.    
     
For å få godkjent drakten måtte det    
fylles ut et skjema i 2 eksemplarer    
som skulle sendes til Norges Fotballforbund.    
Draktfargen måtte behørig legges på     
med fargestifter.    
     
Dette skjemaet er datert 20.04.1923    
og er undertegnet av klubbens formann    
Oskar Syversen og oppmann Arthur Kopperud    
     
Under "Dragtens nærmere forklaring" står    
det "Trøie Gul m/sort krave & opslag".