Mye har forandret seg siden fotballen gjorde sitt inntog. I dag går det meste ad elektronisk vei.  
Fotballforbundet hadde f. eks. et standardskjema for hvordan en drakt skulle se ut og så måtte  
hver klubb legge på sine farger med fargestift. Klikk på linkene nedenfor.   
   
   
Draktgodkjennelse   Kampprogram   Dommerkort   Billettkvittering    
   
     
Klengenavn